รับรางวัล

มรภ.เลย ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระดับคุณธรรมต้นแบบ ปี 2565

นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับเกียรติบัตรองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับเกียรติบัตรองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) จากนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi