วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
รับรางวัล

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เลย คว้าที่ 2 การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.เยาวภา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และโลห์เชิดชูเกียรติ ZHONGQING CUP จัดโดยสถานกงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และดำเนินการจัดการประกวดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม พร้อมให้กำลังใจและข้อคิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสาร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จ พร้อมกันนี้ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวปานชีวา วิปัสนา นายอาทิตย์ มหาชิต นายภูวเนศวร์ คำชะนะ นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนิภาภัทร สมดี นายปฏิเวช หลักวิชา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพสื่อวีดีโอที่ได้รับรางวัล

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi