ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดพิธี วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชา”

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการนบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชา”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชา” โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำรับพร

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 อ่านคำกล่าวราชสดุดี ผู้ร่วมพิธีถวายบังคมราชสักกระโดยพร้อมเพียงกัน

หลังพิธีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชา” ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชมภาพกิจกรรม

เปิดพิธีวันราชภัฏ ฟ้อนรำอาศิรวาทราชภัฏเลย กล่าวราชสดุดี ถวายบังคมราชสักการะ ร่วมถ่ายภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi