ข่าวกิจกรรม โครงการ

ม.ราชภัฏเลย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2567 

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2567 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลชีวิตในการการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

หลังเสร็จพิธีร่วมสรงน้ำพระบางทรายขาว พระพุทธรูปประจำจังหวัดเลย และคณาจารย์ ข้าราชการ บุลคากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ภายในหอประชุมขุมทองวิไล

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอดีตผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระใหญ่ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ลานพระใหญ่ติดถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และร่วมพรมน้ำหอมศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านหน้าศูนย์คอมพิวเตอณ์และศูนย์ภาษา และบริเวณด้านหน้าอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร สรงน้ำพระใหญ่ พรมน้ำหอมศาลพระภูมิหน้าศูนย์คอม พรมน้ำหอมศาลพระภูมิหน้าอาคาร 20

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi