ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รอง อธก. ฝ่ายวิชาการ ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สานสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก ประชาชนชาวจังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi