ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาร่วมงานวันนเรศวร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางพานดอกไม้หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม

วันที่ 18 มกรามค 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะผู้บริการร่วมงานวันพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2563 มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน วางพานดอกไม้และนำกล่าวสดุดีวีรกษัตริย์สมเด็จพระนเรศวร ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงกระทำยุตธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้และประกาศอิสรภาพให้ไทยพ้นจากการเสียกรุงครั้งที่ 1

มีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธี ณ ณ หน้า หน้า ร.8 พัน.1 มณฑลทหารบกที่ 28 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi