ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   มีนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ จากนั่น ได้มอบพันธ์ุไม้แก่ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และตัวแทนนักศึกษา พร้อมถ่ายภาพร่วม ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากนั่นได้ร่วมกันปลูกป่า ณ หน้าหอพักนักศึกษาหญิงจันทน์ผา และร่วมกันปลูก ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( ซำไก่เขี่ย) บริเวณน้ำพราว

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi