ข่าวกิจกรรม โครงการ

เชิญร่วมพิธี “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ” ประจำปี 2562


กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา กำหนดจัดพิธีไหว้ครู “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรฏาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi