ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย เปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ออนไลน์ 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ออนไลน์ ปี 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็ประธานจุดเครื่องทองน้อยสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ต่อมา รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีขึ้นฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทักษะทางวิทาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา เป็นการบริการวิชาการบูรณาการจากการเรียนการสอน และการวิจัย ได้ประสบการณ์ตรง ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม และ 28-29 สิงหาคม 2564 มีการประกวดสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาตอนปราย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงนิทรรศการจากหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 13 หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์

การดำเนินการทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธี และเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

คลิกชมภาพพิธีสักการะ
คลิกชมภาพพิธีเปิด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi