ข่าวกิจกรรม โครงการ

เชิญชม “หมอลำนาฏยศิลปิน”


สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ ขอเชิญชม การแสดงคอนเสริตหมอลำทำนองไทเลย (แมงตับเต่า) เรื่องพระสุธน-มโนราห์ ตอน พระสุธนเลือกคู่ วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย (ถนนคนเดินเลาะเลย)
จัดการแสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi