วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ราชภัฏเลยศรัทธาน้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประะานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธาน้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564″  

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธาน้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564″  โดยมี รองศาตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยนลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดพิธี และให้โอวาทนักศึกษา ต้องพัฒนาทักษะให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีสติ เป๋้นคนดีและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จำกัดผู้ร่วมพิธี ตรวจวัดอุณหภูมิ ส่วมใส่หน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าหอประชุมขุมทองวิไล

และในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิ Bloming Juniper มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท สมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด
ประกอบพิธีไหว้ครู
ผู้นำนักศึกษามอบพวงมาลัยบูชาครู
ตัวแทนนักศึกษานำพวงมาลัยบูชาครู พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
อธิการบดี มรภ.เลย เจิมหนังสือ นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน
มูลนิธิ Blooming Juniper มอบทุนเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา
มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักศึกษา
อธิการบดี มรภ.เลย ให้โอวาทนักศึกษา
ถ่ายภาพร่วม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi