วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภท ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน จำนวน 4 ร้าน บริเวณล็อคที่ 3 , 5 , 7 , 8 และร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตราค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน จำนวน 1 ร้าน บริเวณล็อคที่ 10
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9–17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280 – 8000 ต่อ 51151 (เว้นวันหยุดราชการ)

<<อ่านประกาศ>>