วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ไม่มีหมวดหมู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (2st National Conference in Science, Technology and Innovation 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28)

คลิกอ่านรายละเอียดเว็บการประชุมวิชาการระดับชาติ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi