วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รอบที่ 1


มหาวิทยาลัยราชภักเลย จัดกาบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทำพิธีถวายเครื่องสักการะ เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี มีวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็ฯเบ้าเป็นแม่พิมพ์ บรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การบรรยายจัด ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการบรรยาย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi