ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รอบที่ 2


ผู้ช่วยศาสตราาจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบพิธีถวายสเครื่องสักการะ เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จากวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การบรรยายจัด ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการบรรยาย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi