รับรางวัล

สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มรภ.เลย คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 4 ณ สถาบันขงจื่อ จังหวัดมหาสารคาม

การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสารซึ่งกันและกัน ให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนภาษาจีน และเข้าถึง เข้าใจในวัฒนธรรมจีน

ผลการแข่งขัน นักศึกษาสาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และสามารถคว้ารางวัลอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมดีเด่น

คณะอาจารย์ที่ควบคุมนักศึกษาไปร่วมการแข่งขันมี 3 ท่าน อาจารย์ธิราภรณ์ สุทธศรี อาจารย์สุรพิชญา ราชพรหมมา อาจารย์ฐปนรักษ์ ศรีทารัง และนักศึกษา ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี นางสาวปพิชญา โสภาหัสดร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายอภิวัฒน์ บุญเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวนิภาภัทร สมดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนายปฏิเวธ หลักวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi