รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ นายทรงสิทธิ์ เมืองสนธิ์ นศ.คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน


มหาวิทยลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนายทรงสิทธิ์ เมืองสนธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi