วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ชาวราชภัฏเลย ร่วมทำบุญตักบาตร “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” ครบรอบ 28 ปี วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรภัฏเลย ตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 28 ปี วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” นามราชภักสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ 1 คลิกชมภาพ 2 คลิกชมภาพ 3 คลิกชมภาพ 4

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi