วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาและแบบรูปรายการได้ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563

1-ประกาศประกวดราคาห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้
2-เอกสารประกวดราคาห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้
3-ราคากลาง-ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น