วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาและแบบรูปรายการได้ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563

1.ประกาศโครงการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
2.เอกสารประกวดราคาโครงการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
3.ราคากลาง-บก.01-ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์