ประกาศ มรภ.เลย รับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ทุกประเภท ประจำปี 2563 โดยการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์เท่านั่น


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยกำหนดวิธีการสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กำหนดให้สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษากำหนดให้สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นั้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งมี แนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น และยืดเยื้อยาวนาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศยกเลิกการสมัครด้วยตนเองในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกระดับ ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยกำหนดให้สมัครเข้าศึกษาได้เพียง 2 วิธี ดังนี้
1. สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต
2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มาที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นอกจากนี้สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก หากมีความประสงค์จะ สมัครพร้อมรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาให้ดำเนินการดังรายละเอียดตามท้ายประกาศนี้เช่นกัน

อ่านประกาศและขั้นตอนการสมัครkanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *