ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิด เพื่อการเรียนการสอนการวิจัยสู้ชุมชน และพัฒนาท้องถิ้นอย่างยั่งยืน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิด เพื่อการเรียนการสอนการวิจัยสู้ชุมชน และพัฒนาท้องถิ้นอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิด >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<