ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<