ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร  >>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<