ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักรอบมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิค-19


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการหอพักในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมผู้ประกอบการหอพักรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการการประชุม และขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค-19 และช่วยดูแลนักศึกษาในหอพักร่วมกัน หากเกิดเหตุสงสัยให้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสาธารณสุข ในส่วนของทางมหาวิทยลัยราชภัฏเลย มีการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และก่อนเปิดภาคเรียนได้มอบให้ทางคณะดำเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนและการจัดห้องเรียนตามมาตรการป้องกันเว้นระยะห่าง และให้นักศึกษาส่วมหน้ากากอนามัย และมีเจ้าหน้าตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารเรียน

และมีตัวแทนจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย แจงแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการหอพักตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค-19 และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เข้าในและปฏิบัติเป็นแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi