วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.29 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดในสถาบันอุดมศึกษา ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และจะมีพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ณ ณ วัดสันตยาวาส วัดศรีสว่างเทพอรุณ วัดศรีทัศน์ วัดป่าพุทธยาน และวัดถ้ำพญานาค ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 07.00 น.

คลิกชมบรรยากาศพิธี
คลิกชมบรรยากาศพิธีหล่อเทียน 1 คลิกชมบรรยากาศหล่อเทียน 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi