ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิค-19 ระยะที่ 2


ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดและให้แนวทางการทำงานแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะลงพื้นที่ปฏิบัตงานในจังหวัดเลย ตำบลอาฮี่ อำเภอท่าลี่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน ตำบลปากชม อำเภอปากชม ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ ตำบลห้วยส้ม ตำบลผานกเค้า ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย ตำบลเมือง จังหวัดเลย ศูนย์ฝึกเกษตรซำไก่เขี่ย กองพ้ฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และในจังหวัดขอนแก่น ตำบลดอนช้าง ตำบลพระยืน ตำบลดงเมืองแอม ตำบลภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น

การปฐมนิเทศจัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi