ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีถวายเทียนพรรษา วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 วัดในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายเทียนพรรษาวัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร คณะครุศาสตร์ ถวายเทียนพรรษาวัดป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถวายเทียนพรรษาวัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถวายเทียนพรรษาวัดศรีทัศน์ บ้านปากภู และคณะวิทยาการจัดการถวายเทียนพรรษาวัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร จากนั่นผู้เข้าร่วมพิธีรับฟังเทศนาธรรม กวดน้ำรับพร เสร็จพิธี

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi