วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์เจล ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ป้องกันการติดเชื้อโควิค 19


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับมอบแอลกอฮอล์เจล จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ร่วมป้องกันการติดเชื้อโควิค 19 ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.30 น. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด สืบสานปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ขับเคลื่อนโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ควรมีการดูแล และควบคุมอย่างต่อเนื่อง และมีความห่วงใยบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยและเป้นการป้องกันการติดเชื้อโควิค 19 มีนโยบายมอบแอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 500 มิลิลิลิตร จำนวน 600 ขวด ราคาขวดละ 85 บาท รวมมูลค่า 51,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้รับมอบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แเป็นตัวแทนบริษัทมอบแอลกอฮอล์เจล ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi