ข่าวกิจกรรม โครงการ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด จัดสอบวัดระดับทางดิจิทัลตามมาตราฐานสากลแก่อาจารย์และบุคลากร มรภ.เลย


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด จะจัดดพเนินการสอบวัดระดับทักษะทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล (IC3, MOS (Microsoft Office Speciallist และ Adobe Certified) สำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี้

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi