วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหารร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กับจังหวัดเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธี

เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธี

คลิกชมภาพทำบุญตักบาตร
คลิกชมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ลงนามถวายพระพรชัย
คลิกชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi