วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ร่วมกับชาวชุมชนบ้านนาโคก ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี วัดป่าบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2564 ร่วมกับชชาวชุมชนบ้านนาโคก หมู่ 2 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เคลื่อนองค์กฐินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปตั้งองค์กฐิน ณ วัดป่าบ้านนาโคก และในเวลา 18.09 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประะานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีสมโภชองค์กฐิน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏเลย ชาวชุมชนบ้านนาโคก ร่วมพิธี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับชาวชุมชนบ้านนาโคก ทำบุญตักบาตรเช้า จากนั่นตั้งขบวนแห่องค์กฐินบริเวณหน้าวัด แห่เข้าในบริเวณวัด วนรอบเจดีย์ 3 รอบ และเคลื่อนขบวนไปยังศาลาการเปรียญ มีขบวนนางรำกลุ่มแอโรบิคบ้านนาโคกแสดงฟ้อนรำต้อนรับขบวน จากนั่นนำองค์กฐินเข้าในศาลาการเปรียญเพื่อประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน

รองศาสจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยศาสนกล่าวนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล จากนั่น รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ยืนถือผ้ากฐินประกอบพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2564 ร่วมกับชาวชุมชนบ้านนาโคก จากนั่นพระสงฆ์ประกอบสังฆกรรมผ้ากฐิน กรวดน้ำ รับพร

วันที่ 17 พ.ย. 2564 พิธีสมโภช ฟังธรรมเทศนา

วันที่ 18 พ.ย. 2564 ทำบุญตักบาตรเช้า ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 บรรยากาศตั้งขบวนแห่ แห่องค์กฐิน 1 แห่องค์กฐิน 2 การแสดงฟ้อนรำ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้ากฐิน ถวายยอดกฐิน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi