ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมสรงน้ำพระ งานสงกรานต์จังหวัดเลย 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 ดร.จักรกฤกษ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เดินทางไปร่วมพิธีสรงน้ำพระพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปประจำจังหวัดเลย งานสงกรานต์ปีใหม่ไทย มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยปฏิบัติตามป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi