ชาว มรภ.เลย ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี วัดศรีสว่างเทพอรุณ อ.เมือง จ.เลย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโพนไทร ทำบุณกฐินสามัคคี ทอดถวายภิกษุสงฆ์จำพรรษา วัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโพนไทร ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เวลา 18.09 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินสามัคคี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล

จากนั่นประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม พระครูสมุห์สีหนาท แสดงธรรมเทศนา

หลังการแสดงธรรมเทศนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย