ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดการประชุม หลังจากนั่น ได้ตัดริบบิ้นเพื่อเป็นการเปิดงาน

จากนั่นเป็นการบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน ละการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi