ข่าวกิจกรรม โครงการ

กำหนดการสัมภาษณ์ผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของ มรภ.เลย ระหว่าง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการสัมภาษณ์ผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤสจิกายน 2563

คลิกอ่านกำหนดการและรายละเอียด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi