ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

                     ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันอังคารที่  10 พฤศจิกายน  2563  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน จำนวน 1 ชุด   >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน จำนวน 1 ชุด
    >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. TOR คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน จำนวน 1 ชุด    >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  4. ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน จำนวน 1 ชุด    >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *