วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุมไม่มีหมวดหมู่

มรภ.เลย จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) และพิจาณาการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

การประชุมจัดณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi