ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอกไม่มีหมวดหมู่

มรภ.เลย มอบเงินแก่นักศึกษาที่เสียชีวิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอบเงินให้แก่ครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิต

จากกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ภายในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอบเงินให้แก่ครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท เป็นเงินโครงการประกันชีวิตโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดำเนินการให้นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกคน และกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนักศึกษา ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi