วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมแจ้งผลการประเมินการทำงานบุคลากร สนง. อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมแจ้งผลประเมินการทำงานและแนวทางพัฒนาตน พัฒนางานแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ฝ่ายงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแจ้งผลประเมินการทำงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวแจ้งผลการประเมิน พร้อมให้แนวทางการพัฒนาตน พัฒนางาน การปรับทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ ปรับกระบวนการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi