ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 12/2563


วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 12/2563 โดย นายสนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าประชุมพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมอุ่นรักริมโขง รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi