วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดงานศิลปะ สายหมอก ดอกไม้ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานดอกไม้ สายหมอก ดอกไม้และดอกไม้เมืองหนาว อำเภอภูเรือ และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเดินทางมาครั้งนี้ด้วย

หลังพิธีเปิดงานศิลปะ สายหมอก ดอกไม้และดอกไม้เมืองหนาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และปลัดกระทรวง อว. เดินชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลงานศิลปะของศิลปินในจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) นำผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ผลงาน SUPHAT CHARCOAL ARTS ประติมากรรมจากวัสดุถ่านไม้ นายสุพัฒน์ โพธิ์มา มาจัดแสดงโชว์ในงาน หลังเดินชมผลงาน ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. เชาว์ อินใย มอบของระลึกผลงานประติมากรรมจากผงถ่านไม้มงคล รูปนกยูงทอง และภาพศิลปะที่ระลึกลานคริสต์มาสภูเรือ อวยพรปีใหม่ 2021 แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบภาพศิลปะที่ระลึกภาพศิลปะลานคริสต์มาสภูเรือ อวยพรปีใหม่ 2021 แก่นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มอบผลงานประติมากรรมจากผงถ่านไม้มงคล รูปนกยูงทอง แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งานดอกไม้ สายหมอก ดอกไม้และดอกไม้เมืองหนาว อำเภอภูเรือ มีกำหนดจัดงานระหว่างวทันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำนิทรรศการผลงานด้านศิลปะของอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะร่วมแสดง และวาดภาพแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi