วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read More
ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562 (ประเภทรับตรง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนส

Read More