วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
รับรางวัล

มรภ.เลย ได้รับประกาศนียบัตร ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020

สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) มอบประกาศนียบัตร แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2520 ด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ได้รวบรวมวัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั่วประเทศ แบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน แบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม และประกาศผลการโหวตในเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 7,720 คน สำรวจทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563

ปัจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , SCImago Institutions Ranking (SIR) ข้อมูลดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ทาง Thailand Education Ranking (ThaiTopU.com) ได้รวบรวมผลการจัดอันดับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมจากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking หรือ TER สำหรับสาขาไอทียอดนิยมประจำปี 2020 มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับคะแนนนโหวติดอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020 ด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi