วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมวาระพิเศษ โครงการศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล มรภ.เลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประชุมวาระพิเศษ โครงการศาสตร์พระราชา โคก หนองนา โมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2560-2570 น้อมนำศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ตามหลักทฤษฏี โก หนอง นา โมเดล ที่ประชุมหารือเรื่องงบประมาณในการสนับสนุน การเตรียมบุคลากร นักศึกษา ทีมวิศวกรสังคม เข้าฟังบรรยาย โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลักและทฤษฏี โคก หนอง นา โมเดล มาพบปะและบรรยายพิเศษให้ทีมผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานตำรวจภูธร จังหวัดเลย และร่วมกิจกรรมเรียนรู้

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi