ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัด สันตยาวาส วัดศรีสว่างเทพอรุณ วัดศรีทัศน์ วัดป่าพุทธยาน และวัดถ้ำพญานาค

กำหนดการ
เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 07.29 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาถึงบริเวณพิธี – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนา เบญจศีล – ประธานสงฆ์ให้ศีล – ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ – ประธานในพิธีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม – พระสงฆ์อนุโมทนา – ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ/รับพร/รับน้ำพระ พุทธมนต์ – พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร – ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหาร

เวลา 09.09 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 – ประธานในพิธีประพรมน้ำอบไทยที่เบ้าเทียน / เจิมเบ้า หล่อเทียน /เทขี้ผึ้งลงในเบ้าหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา – ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันหล่อเทียนพรรษา -เป็นเสร็จพิธี-

การแต่งกาย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร : เสื้อเหลืองราชภัฏน้อมพลี
/เสื้อโทนเหลือง นักศึกษา : ชุดนักศึกษาหรือเสื้อโทนเหลือง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi