ข่าวกิจกรรม โครงการ

ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มรภ.เลย แถลงนโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เริ่มจาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย ตามลำดับ

โดยเปิดให้ผู้เข้ารับการสรรหาแถลงนโยบาย คนละไม่เกิน 20 นาที เปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมรับฟัง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi