ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย นำบุคลากรปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานความสำคัญการจัดกิจกรรม และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าหอพักจันผา

โอกาสนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบรรยากาศดี ส่งเสริมการเรียนรู้

คลิกชมภาพกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi