วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ร่วมแสดงความยินดีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.เลย เริ่มงานบริหารวันแรก

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เสริมสิริมงคล เริ่มงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันแรก

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบพิธีสักการะพระพุทธยาน พระประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศาลพระภูมิ เป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มงานบริหารในตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันแรก

ต่อมา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามลำดับ

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi