ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี กล่าวขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬา และกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬา และกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็เจ้าภาพจัดการแข่ง ตั้งแต่วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 โดยการแข่งขันดำเนินมาเป็นวันที่ 5 เหลืออีก 1 วัน วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดการแข่งขัน

การแข่งขันขันระยะเวลา 5 วันที่ ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬา และกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขัน และการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi